Wat is de Contactgroep?

Deze Contactgroep is ontstaan toen vier Zuid-Hollanders, te weten Cor van Bree, Piet Pols, Bas van der Laan en Stephan de Vos het gezamenlijk eens werden dat er aangaande de informatievoorziening over de Zuid-Hollandse dialecten veel verbeterd moest worden, en dat een groep met overkoepelende functie de verschillende dialecten van Zuid-Holland ten goede zou komen. Cor van Bree is emeritus hoogleraar historische taalkunde en taalvariatie van het Nederlands; Piet Pols is al vele jaren voorzitter van de Werkgroep Sliedrechts Dialect; Bas van der Laan is een jonge archeoloog met veel belangstelling voor de Zuid-Hollandse dialecten;  Stephan de Vos is een taalwetenschapper en publicist die sinds 2001 intensief onderzoek uitvoert naar dialecten in Zuid-Holland.

Naast verspreiding van kennis over het Zuid-Hollands heeft de Contactgroep ook tot doel om dialectkennis die op lokaal niveau aanwezig is te verzamelen. Hierbij valt te denken aan mensen die zich specifiek met het lokale dialect hebben beziggehouden of dat nog doen, maar ook aan dialectsprekers. Zij kunnen tegelijkertijd leek en deskundige zijn! Zij kunnen ons nuttige informatie verschaffen omtrent de lokale vorm van Zuid-Hollands. Lokale woorden, de uitspraak van woorden, zinsbouw; dergelijke aspecten van de gesproken taal kunnen ons helpen het Zuid-Hollands beter in kaart te brengen. Wellicht bent u één van de mensen die ons deze informatie kunnen verschaffen. Schroom vooral niet om een reactie achter te laten.

Kort gezegd is het doel van de Contactgroep Zuid-Hollands dus het vermeerderen en verspreiden van kennis van het Zuid-Hollands, en van daar uit het vergroten van de waardering voor het Zuid-Hollands. Er is wat dat betreft blijvend werk aan de winkel.