Literatuur over het Zuid-Hollands

A - B - C - D - G - H - K - L - O - R - S - V - W - Z

 

Algemeen

Barbiers, J., H. Bennis, G. de Vogelaer, M. Devos en M. van der Ham (red.) (2005). Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten, deel 1 Amsterdam.

Berg, B. van den, Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied Leiden 1938

Blok, D.P. en J. Daan (1977, 3de druk), Van Randstad tot Landrand Noord-Hollandsche Uitgeversmij., Amsterdam.

Bree, C. van (2004), Zuid-Hollands Sdu Uitgevers, Den Haag. Uit de reeks ‘Taal in stad en land’.

Gaalen, A. van, met bijdragen van I. Mahieu (1989), Stadsplat. Zes stadsdialecten Wolters-Noordhoff, Groningen.

Goeman, T., M. van Oostendorp, P. van Reenen, O. Koornwinder, B. van den Berg en A. van Reenen (red.) (2008). Morfologische atlas van de Nederlandse dialecten, deel 2 Amsterdam.

Goossens, J, J. Taeldeman en G. Verleyen (1998). Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel 1 Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, Gent.

Heeroma, K.H. (1935), Hollandse Dialekstudies. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het Algemeen Beschaafd Nederlands Groningen en Batavia.

P.J. Meertens en B. Wander (1958), Bibliografie der dialecten van Nederland 1800-1950 Amsterdam.

Hoekstra, E. en H. Scholtmeijer (2004), ‘The dialects of North-Holland, South-Holland and Utrecht’, in: Leuvense Bijdragen 93, p. 77-149.

Kloeke, G.G. Herkomst en groei van het Afrikaans Leiden 1950

Sijs, N. van der (2011), Dialectatlas van het Nederlands Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam.

Veen, T. van (1964), Utrecht tussen oost en west – studies over het dialect van de provincie Utrecht Van Gorcum, Assen.

Winkler, J. (1874), Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon II  Martinus Nijhoff, Den Haag.

 

(Oost-) Alblasserwaard

Stichting Streektaal Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (2004), Van wurf tot wettering. Verzameling van woorden, uitdrukkingen en verhalen in en om de boerderij Stichting Streektaal A & V, Gorinchem.

 

Ammerstol

Zanen, H., P. Zanen en T. Zanen (1965). Bijdrage tot de kennis van het Oud-Ammerstolse dialect

 

Barendrecht

Vos, S. de (2009),Heeremoesterpraot : rubriek over het dialect van Barendrecht’, in: Contactblad Historisch Barendrecht 31, nr. 117, p. 8-12.

 

Bollenstreek

Amsterdam, H. van en A. van der Elst (1997), Me benne schofte: bollenpraat. Lokaal Boek, Leiden.

 

Boskoop

Tempelaars, R. (2008), Hanggaiten en vuilrapertjes. Boskoops dialect- en boomkwekerswoordenboek BnM  Uitgevers, Nijmegen.

 

Charlois

Vos, S. de (2009), Sjaarloos Woordenboek Uitgave van de Stichting Historisch Charlois, Rotterdam.

Vos, S. de (2009), Het dialect van Charlois (1) : De dialecten van het eiland IJsselmonde’, in: Ons Charlois 16, nr. 1, p. 24-27.

Vos, S. de (2009), Schrapen en Sprokkelen : Het dialect van Charlois (2)’, in: Ons Charlois 17, nr. 3, p. 13-18. 

 

Dordrecht

Gast, G. en S. de Grauw (1991, 2de druk), ABCDordt Asaprint, Dordrecht.

 

Delfland (Incl. Westland)

Tetteroo, H. (2007), Kreen en gruizig. Over de streektaal van Delfland Deltech Uitgevers, Delft. 

Tetteroo, H. (2004), Wonen in Woorden. Over de streektaal van Delfland Quantes, Rijswijk.

 

Delft

Reus, A. de (1991), ‘Diftongen in het Delfts dialect’, in: Taal en Tongval 43, p. 137-158.

 

Gouda

Lafeber, A.P.M. (1967), Het dialect van Gouda Uitgave van Oudheidkundige kring Die Goude.

 

Graefse dialecten

Vos, S. de, De pinne waerd: woordenboek van de Graefse dialecten Nog in voorbereiding, verwacht in 2020

Vos, S. de, Ingeling de Graef uit : Een onderzoek naar de dialecten gesproken langs de Graafstroom doctoraalscriptie 2011

 

’s-Gravendeel 

(Zie ook Hoeksche Waard)

Zeeuw, P.W. de (1993), ‘Dialect van ’s-Gravendeel’, in: J.E. de Rooy e.a. (red.), 1593 ’s-Gravendeel 1993. Uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil. Stichting Jubileumboek ’s-Gravendeel, p. 152-161.

Berg, B. van den (1940), ‘Naar aanleiding van de vocaalphonemen van het dialect van ’s Gravendeel’, in: De Nieuwe Taalgids 34, p. 350-357.

 

’s-Gravenhage

Bral, S., M. Rueb en R.J. Rueb (2008), Ut nieuwe groen-geile boekie. De offesjeile spelling vannut Haags. Kap Nah! BV, Den Haag.

Elias, M. i.s.m. T. Goeman (2002), Haags. Sdu Uitgevers, Den Haag. Uit de reeks ‘Taal in stad en land’.

 

Hardinxveld-Giessendam

Leeuwerk, W. de, Onder ons gezeed Hardinxveld-Giessendam 1996

Leeuwerk, W. de, Hoeke doeme ? Hardinxveld-Giessendam 2001

 

Hoeksche Waard

Vos, S. de (2005), Dialecten en Taalgrenzen, over het Nederlands en het Hoeksche Waards’, in: Keuvelen en Kakelen, p. 104-111.

Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards Woordenboek Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard, Klaaswaal.

Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2008), Hoekschewaerse durrepetocht Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard, Klaaswaal.

 

Katwijk

Marel, J. van der en L. de Vink (2010), Wel wel, ’n huis met ’n bel, en dan nog vollek roupe! 144 uitdrukkingen en gezegdes in het Katwijks dialect. Primavera Pers, Leiden.

Overdiep, G.S. (1949),Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen.

Vink, L. de (2004), Dialect en dialectverandering in Katwijk aan Zee Dissertatie Universiteit Leiden.

Vink, L. de (1996), ‘Structuurverlies in het dialect van Katwijk aan Zee De dialectontwikkeling binnen het Randstadgebied vergeleken met die daarbuiten’, in: Taal en Tongval 48, p. 103-138.

Vink, L. de (2004), Kleine grammatica van het Katwijks. Voor iedereen die het dialect wil spreken, lezen en schrijven. Met een woordenlijst Primavera Pers, Leiden.

 

Krimpenerwaard

Duyvendijk, E. van / Dialect Overleg Krimpenerwaard (1997), Van dijkstieren, hiepsjanzers en andere kluiveduikers Schoonhoven. Is ook verschenen in de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, 22e jaargang, nr. 4.

Ent, N. van der (1990),Van ijzendijkers, nijpnaarzen en andere minne breiers Streekmuseum Schoonhoven, Schoonhoven.

Hoogendijk, D.W. (1986), Enkele facetten van de Krimpenerwaardse streektaal in relatie tot de Nederlandse standaardtaal', in: Taal en Tongval 38, p. 33-45. 

 

Leiden

Heestermans, H. (2007), Het Leids woordenboek Selexyz Kooyker, Leiden.

Heestermans, H. (2010), Leidens mooiste woord Heinen, Den Bosch.

Vries, J.W. de e.a. (1974), ‘De slot-t in consonantclusters te Leiden: een sociolinguïstisch onderzoek’, in: Forum der Letteren 15, p. 235-249.

Wortel, D. (1999), Het Leidse stadsdialect: het noordelijkste Vlaams?’, in: J. Kruijsen en N. van der Sijs (red.), Honderd jaar stadstaal. Contact, Amsterdam/Antwerpen.

Wortel, D. (2002), Leids Sdu Uitgevers, Den Haag. Uit de reeks ‘Taal in stad en land’.

 

Oud-Beijerland

(Zie ook Hoeksche Waard)

Opprel, A. (1896). Het dialect van Oud-Beijerland Martinus Nijhoff, Deventer.

 

Rotterdam

Bom, F. (2011), De Havenman. Rotterdams voor gevorderden Scriptum, Schiedam.

Oudenaarden, J. (1999, 6de druk ), Wat zeggie? Azzie val dan leggie. Een onderzoek naar het dialect van Rotterdam Donner Boeken BV, Rotterdam

Tallyman, K. de (2001), Haventerminologie Rotterdamse Haven D.U.b., Rotterdam

Ende, A.L. van der (1985),  “Kommie uit Rotterdam dan?” Enkele aspecten van het Rotterdams’, in: Taal en Tongval 37, p. 165-186.

 

Scheveningen

Heeroma, K. (1963), De schoonste, of het ontzet van Scheveningen Noord-Hollandsche Uitgeversmij., Amsterdam.

Roeleveld, D. (1986), De Scheveningse woordenschat. Dialect van een vissersdorp Robbemond i.s.m. boekhandel D. den Dulk, ’s-Gravendeel/Scheveningen.

Spaans, P. (2004), De spreektaal van de Scheveningse kustbewoners De Nieuwe Haagsche, Den Haag.

 

Schiedam

Feelders, P. (1991), ‘Van gistkladder en ouwetijer. Iets over het Schiedamse dialect’, in: Scyedam 17, p. 4-15.

 

Sliedrecht

Berg, R. van den (1983), Baggertaal op drift

Berg, R. van den (1984), Het verkleinwoord in het Sliedrechts

Berg, R. van den (1989), Klank- en vormleer van het Sliedrechts dialect Sliedrecht.

Vos, S. de (2007), ’t Sliedrechts en z’n pleksie’, in: Over…Sliedrecht 24, nr. 46 p. 62-68.

Werkgroep Dialect van de Historische Vereniging Sliedrecht (1998), Waffere Momme? Uitgave van de Historische Vereniging Sliedrecht.

Werkgroep Dialect van de Historische Vereniging Sliedrecht (2006), Slierechs van A tot Z Uitgave van de Historische Vereniging Sliedrecht.

Zijde, K van der (1874), ‘Het Sliedrechts taaleigen’, in: De taal- en letterbode 5, p.186-201.

 

Vlaardingen

Bree, C. van (1990), Variatie en verandering in het Vlaardings. Voortgang.’, in: Jaarboek voor de neerlandistiek 11, p. 217-242.

Bree, C. van (1990), ‘Het oude Vlaardings’, in: Historisch jaarboek Vlaardingen 14, p. 105-117.

Bree, C. van (1994), Vlaardingse woorden’, in: Taal en Tongval 46, p. 33-46.

Vos, S. de (2018), Het Vlaardings Woordenboek

 

Westland

(Zie ook Delflands)

Koop, M. (1994, 3de druk), Dat is goud. Tuinbouwtaal uit ’t Westland HPR/Horticom, De Lier.

 

Zoetermeer

Goeman, A.C.M. (1984), Klank- en vormverschijnselen van het dialect van Zoetermeer Meertens Instituut, Amsterdam (Publicaties van het P.J. Meertens Instituut 4).

Spek, J. van der – red. (1982), Zoetermeers woordenboek Uitgave van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer.